GRADUAN SULUNG KUIZM BERGRADUASI DARI INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA

Dr Mohd Zuhdi Marsuki Rektor Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) Bidang Ekonomi Islam semakin berkembang setelah dunia global melihat kepincangan pembangunan ekonomi berteraskan dua ideologi ekonomi-politik utama dunia, Liberalisme dan Sosialisme. Dengan Malaysia menjadi pelopor kepada perkembangan bidang Ekonomi Islam di dalam dunia Islam hari ini, bidang ini telah diinstitusikan sehingga menjadi semakin popular di institusi-institusi pengajian tinggi. Salah sebuah institusi yang berazam mengungguli perkembangan bidang ini ialah Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) yang diasaskan oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Bagaimanapun, perkembangan semasa bidang Ekonomi Islam ini masih…

Read More