GRADUAN SULUNG KUIZM BERGRADUASI DARI INSTITUT AGAMA ISLAM TAZKIA

Dr Mohd Zuhdi Marsuki Rektor Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) Bidang Ekonomi Islam semakin berkembang setelah dunia global melihat kepincangan pembangunan ekonomi berteraskan dua ideologi ekonomi-politik utama dunia, Liberalisme dan Sosialisme. Dengan Malaysia menjadi pelopor kepada perkembangan bidang Ekonomi Islam di dalam dunia Islam hari ini, bidang ini telah diinstitusikan sehingga menjadi semakin popular di institusi-institusi pengajian tinggi. Salah sebuah institusi yang berazam mengungguli perkembangan bidang ini ialah Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad (KUIZM) yang diasaskan oleh Dewan Ulama PAS Pusat. Bagaimanapun, perkembangan semasa bidang Ekonomi Islam ini masih…

Read More

KEDUDUKAN BAHASA IBUNDA MINORITI DALAM NEGARA MUSLIM DARI PERSPEKTIF ISLAM

1. Pendahuluan Kewujudan sekolah vernakular yang menggunakan Bahasa Ibunda sebagai Bahasa pengantar, merupakan satu situasi yang yang telah diwarisi oleh masyarakat Malaysia sejak zaman penjajah British lagi. Dasar British semasa era penjajahan di Malaysia ialah memberi kelonggaran kepada kaum-kaum yang ada untuk mendirikan sekolah masing-masing menggunakan Bahasa Ibunda kaum-kaum yang wujud ketika itu. Maka selepas mencapai kemerdekaan sekolah-sekolah tersebut terus wujud meskipun telah digubal dasar-dasar berkaitan pendidikan kebangsaan. Sekolah-sekolah vernakular yang wujud lazimnya mengumpulkan secara terasing kaum tertentu di dalam kawasan sekolah sehingga berlaku pengasingan ketara antara kaum Bumiputera, Cina…

Read More