PEMIMPIN DAMBAAN UMMAT

Antara 7 golongan yang dijanjikan naungan Arasy Allah di akhirat nanti adalah pemimpin yang adil. Bahkan ianya disebutkan sebagai golongan yang pertama. Mengapa? Barangkali disebabkan untuk mendapatkan sosok tokoh pemimpin yang adil itu terlalu sukar. Ketika perbincangan para Sahabat R.A untuk mencari pengganti bagi Saidina Umar Al Khattab R.A, antara nama yang disebut-sebut adalah anaknya iaitu Abdullah bin Umar. Tidak dinafikan akan kelayakannya, tetapi jawab Umar, tidak sekali-kali untuk ahli keluargaku menjadi khalifah, cukuplah hanya aku! Ini kerana kekhuatiran beliau akan beratnya amanah dan dosa yang akan dipikul di akhirat…

Read More

Peringkat-peringkat Dakwah Islamiyyah Semasa Hidup Rasulullah

Seruan Islam semasa hidup Rasulullah telah menempuhi empat peringkat yang berlainan iaitu: Peringkat pertama: Seruan secara sulit memakan masa selama tiga tahun. Peringkat kedua: Seruan secara terang—terangan tanpa kekerasan, berjalan hingga berlakunya Hijrah. Peringkat ketiga: Dakwah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri berjalan hingga pembukaan Makkah Al-Mukarramah. Peringkat keempat: Dakwah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan da’wah. Dalam peringkat inilah dipraktikkan syari’at-syari’at Islam dan perintah berjihad pun diturunkan.[1] Penulisan ini akan hanya memerincikan Peringkat Pertama dan Kedua sahaja. Peringkat Pertama Seruan secara sulit memakan…

Read More

Era Kerasulan Bermula

Khalwat Apabila Allah ingin mendorong seseorang hamba berdakwah kepada kebaikan dan pengislahan, Dia akan mencampakkan ke dalam hatinya, rasa benci kepada kesesatan dan kerosakan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bercita-cita menjawat tugas kenabian dan tidak pernah mengimpikannya. Apa yang Allah ilhamkan kepada Baginda hanyalah rasa cinta untuk berkhulwah melakukan ibadat. Allah mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan persediaan rohani untuk memikul bebanan risalah. Sekiranya Baginda SAW bercita-cita memperolehi kenabian, nescaya Baginda tidak takut ketika wahyu diturunkan kepadanya. Baginda juga tidak akan menemui Khadijah meminta penerangan…

Read More