Keadaan Bangsa dan Tanah Arab Sewaktu Kelahiran Nabi

Sirah Rasulullah SAW tidak lepas dari tempat dan bangsa yang hidup bersama Baginda SAW, sehingga perlu digambarkan terlebih dahulu keadaan jazirah Arab sebagai tempat diutuskan Baginda dan bangsa Arab sebelum kelahiran dan kedatangan Islam serta perkembangannya sebagai satu kaum yang Allah ‘azza wa jalla persiapkan untuk menerima dakwah Rasulullah SAW.

Keadaan Masyarakat

Manusia pada abad ke-6 dan ke-7 masehi hidup dalam kegelapan dan kebodohan di dalam amalan beragama, paganisme, khurafat, fanatisme kebangsaan, rasialisme dan kekastaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik serta penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh dari fitrahnya mereka. [1]

Kemudian semua pemikiran dan ajaran yang membawa kepada perbaikan manusia baik yang datang dari para Nabi dan Rasul yang diturunkan kepada mereka ataupun dari para tokoh cendekiawan dan ahli hikmah yang masih berada di atas fitrahnya yang benar telah tersimpangkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan mereka, sehingga benar-benar mereka menjadi masyarakat yang rosak dan jauh dari kebenaran, kecuali ada di sana sekelompok ahli kitab dan pengamal Dinul Hanif yang asal yang masih berpegang teguh dengan agama mereka yang benar dan belum tersimpangkan.

Hal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

“Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi lalu murka kepada mereka baik Arab atau ‘Ajamnya kecuali sebagian kecil ahli kitab.” [2]

Saki Baki Agama Hanif

Islam merupakan lanjutan kepada agama Hanif, Allah telah mengutuskan Bapa Para Nabi, iaitu Ibrahim ‘Alaihis Salam membawa agama ini, telahpun dijelaskan oleh Allah mengenainya di dalam Al Quran antaranya:

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا

 (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu.[3]

قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Benarlah (apa yang difirmankan) Allah”. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.[4]

Tetapi dengan berlalunya zaman, kurun demi kurun, orang ‘Arab mula mencampuradukkan yang batil dengan yang haq, yang datang dengan tidak disedari, lalu cacat dan tercelalah seluruh bangsa ‘Arab bila diselubungi kejahilan, hanyut dan sesatlah mereka bersama mereka orang-orang yang terpukau dan terpedaya oleh kepalsuan, dengan itu menyusup masukilah syirik ke dalam mereka, dan akhirnya mereka menyembah berhala, akhirnya setelah jangka masa yang panjang menyeluruhlah jahiliyyah yang sukar hendak dilekangkan.

Ibnu Hisham meriwayatkan bagaimana cara ‘Amru Bin Luhay menerapkan penyembahan berhala ke dalam bangsa ‘Arab; ia mengembara ke negara Syam atas urusan perniagaan, bila ia tiba di Maab dalam daerah Baiqa’ yang ketika itu didiami oleh suku Amaliq ( Amaliq ertinya anak cucu ‘Amliq Bin Lawaz Bin Sam Bin Nuh ‘alaihi Sallam ) Amru melihat mereka menyembah berhala, lalu ia bertanya: “Apa bendanya yang kalian sembah ini?”

“Inilah patung-patung berhala, kami sembahnya meminta hujan maka ia menurunkan hujan, kami minta pertolongan ia memberi pertolongan.”

“Mahukah kalian beri kepada saya salah satu berhala itu, saya akan bawa pulang ke bumi orang-orang ‘Arab untuk mereka sembahnya?”

Lalu diberikan kepada ‘Amru satu berhala yang dinamakan “Hubal”, berhala itu dibawa pulang ke Makkah dan di suruh orang menyembahnya.[5]

Begitulah cara berkembangnya penyembahan berhala di tanah ‘Arab, dan tersebarnya syirik dalam bangsa ‘Arab, dengan itu bertukarlah keadaan asal mereka yang dulunya berada di atas ‘Aqidah Tauhid yang dipusakai dari Nabi Ibrahim dan Ismail Alaihimas Salam kepada kepercayaan syirik, dan akhirnya sampai ke peringkat sesat .

Pendorong utama mereka kepada yang demikian itu semua, ialah ketandusan pengetahuan dan buta huruf yang mereka miliki, dan pengaruh persekitaran mereka dan berbagai qabilah dan berbagai bangsa.

Namun demikian ada juga di kalangan mereka orang orang yang masih kekal berpegang dengan aqidah tauhid, walaupun hanya sedikit tetapi tetap berada di atas manhaj agama Hanifnya, tetap mempércayai kebangkitan nabi, tetap mempercayai hidup semula sesudah mati dan tetáp yakin bahawa Allah pasti beri ganjaran pahala kepada orang yang taat, balasan siksa kepada orang yang derhaka, di antara mereka seperti Qais Bin Saidah A1-Ayadi, Ri’ab Ash-Shamii, dan Buhaira Al-Rahib.[6]

Prinsip-prinsip dan syiar-syiarnya sejak Nabi Ibrahim, masih kekal saki bakinya dalam adat dan budaya mereka, walaupun dalam keadaan paling lemah setelah sekian lama merentasi zaman, namun kejahiliyyahan mereka masih bersadurkan sedikit sebanyak peninggalan yang berupa syiar dan prinsip agama Hanif, seperti menghormati Ka’bah, bertawaf, menunaikan haji, umrah, wuquf di ‘Arafah dan sebagainya.

Arab dari sudut Geografi

Jazirah Arab daripada sudut geografinya di batasi oleh Laut Merah dan gurun Sinai di sebelah barat, teluk Arab dan sebahagian besar Iraq selatan di sebelah timur, laut Arab yang bersambung dengan lautan Hindi di sebelah selatan, negeri Syam dan sebahagian kecil dari Iraq utara, dan luas jazirah Arab terhampar antara 1,000,000 batu persegi sehingga 1,001,300 batu persegi.

Jazirah Arab memiliki rahsia geologi dan geografinya yang unik, secara mata kasarnya, jazirah Arab hanya dikelilingi oleh gurun dan pasir dari segala sudut, akan tetapi itulah kekuatan dan kehebatan Tanah Arab, oleh karena itu jadilah ia sebuah benteng yang kukuh yang mencegah daripada sebarang penjajahan masuknya orang asing yang ingin menjajahnya, dan ini menyebabkan mereka dapat hidup merdeka dan bebas dari segala jajahan dan pengaruh sejak dahulu kala, padahal mereka berjiran dengan dua empayar besar yang tidak mampu mereka hadapi serangannya andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kukuh ini.

Jazirah Arab juga terletak di antara benua-benua dan ia mempertemukan benua-benua tersebut melalui daratan ataupun lautan, di sebelah barat laut merupakan pintu masuk benua Afrika, dan sebelah timur laut pula merupakan kunci masuk benua Eropah, manakala sebelah timur merupakan pintu masuk bangsa-bangsa ‘Ajam (Non Arab), Timur Tengah dan Timur Dekat, dan terus membentang ke India dan Cina.

[1] Muhammad Al-Khudory, Nurul Yaqeen Fi Seerah Sayyid Al Mursalin, hlm 16, jld 1.

[2] Hadis Riwayat Muslim, no. 5109

[3] Surah Al Haj : 78

[4] Surah Aali Imran : 95

[5] Lihat Dr Ramadhan Buti, Fiqh al-Sirah, m.s. 44, jld 1.

[6] Ibid

 

Related posts

Leave a Comment