PEMBAHAGIAN RUKHSAH MENGIKUT BENTUK-BENTUK PERINGANAN

Rukhsah yang mendapat peringanan/takhfif syarak kebanyakannya dalam keadaan kecemasan terbahagi kepada tujuh bentuk-bentuk peringanan/takhfif, [1]

Sebelum dicerakinkan secara mendalam, ringkasnya di paparkan seperti berikut;

Rujukan

[1] Qawaied Ahkam, karya Ibnu Abdus Salam 2/8, Asybah wa Nazair karya Sayuti, m/s 82, Raf’u Haraj fi Syariah Islamiyyah, karya Ibnu Hamid m/s 164-165.

Related posts

Leave a Comment