PEMBAHAGIAN RUKHSAH MENGIKUT BENTUK-BENTUK PERINGANAN

Rukhsah yang mendapat peringanan/takhfif syarak kebanyakannya dalam keadaan kecemasan terbahagi kepada tujuh bentuk-bentuk peringanan/takhfif, [1] Sebelum dicerakinkan secara mendalam, ringkasnya di paparkan seperti berikut; Peringanan Dengan Pengguguran ( تخفيف اِسقاط ) Peringanan Dengan Pengurangan ( تخفيف تنقيص ) Peringanan Dengan Penukaran ( تخفيف بالابدال ) Peringanan Dengan Mendahulukan ( تخفيف بالتقديم ) Peringanan Dengan Mengakhirkan ( تخفيف بالتأخير ) Peringanan Dengan Situasi Yang Tidak Dapat Dielakkan ( تخفيف بعموم البلوى) Peringanan Dengan Perubahan ( تخفيف بالتغيير ) Rujukan [1] Qawaied Ahkam, karya Ibnu Abdus Salam 2/8, Asybah wa Nazair karya…

Read More