KEJATUHAN UTHMANIAH – TERTUBUHNYA PERSATUAN ITTIHAD WATTARAQI

Revolusi Perancis dan Itali Sewaktu Uthmaniah sedang bergelut dengan pelbagai isu, Eropah juga sedang melalui fasa perubahan dan gerakan revolusi besar-besaran. Antara yang memberi kesan terhadap rakyat Turki adalah revolusi Perancis dan Itali. Revolusi Perancis (1789-1799M) berlaku di era Raja Louis XVI. Topik kewarganegaraan, nasionalisme dan hak rakyat dijadikan picu utama melalui slogan persamaan, kebebasan dan persaudaraan. Perkara ini juga turut diulas oleh Syeikh Habannakah dalam bukunya yang mengaitkan punca revolusi ini dengan campur tangan Yahudi yang mahu bertapak disana. Manakala Revolusi Itali yang bermula pada tahun 1848M di era…

Read More