TRAUMA AUTOKRASI AGAMAWAN DI EROPAH

FASA GELAP EROPAH

Era kejatuhan Eropah, atau disebut sebagai fasa kegelapan Eropah ‘The Dark Age’, merupakan sejarah yang penting untuk difahami kerana ia menjadi titik mula kebangkitan Eropah ‘Era Renaissance’ . Tokoh-tokoh yang menjadi pelopor kepada perubahan tersebut mengangkat tema rasional minda dan kajian-kajian yang berpijak dibumi nyata kerana begitu lama minda mereka tertutup oleh kongkongan pemuka Gereja yang menjalankan pemerintahan secara Teokrasi.  Dalam usaha meneliti bagaimana tersebarnya ideologi Barat terhadap umat Islam, perlu juga mengetahui punca kemunculannya.

APA ITU PEMERINTAHAN TEOKRASI?

Teokrasi merujuk kepada kerajaan yang mengiktiraf Tuhan atau Dewa sebagai Tuhan. Pemerintahan Teokrasi bererti meletakkan sepenuhnya sistem dan perjalanan kekuasaan yang disandarkan kepada wakil Tuhan iaitu penguasa Gereja (Rijaluddin).  

 

Menurut Ensiklopedia Katholik “Teokrasi ialah satu kerajaan yang mengiktiraf Tuhan atau dewa sebagai pemerintah teragung. Bagi penganut, teokrasi adalah bentuk kerajaan yang mana suatu kuasa ketuhanan mentadbir negeri insani duniawi, sama ada dalam bentuk jelmaan manusia, atau selalunya, melalui wakil institusi keagamaan (seperti gereja) yang mengambil tempat atau mendominasi kerajaan awam”.

KEZALIMAN AGAMAWAN GEREJA

Dominasi kumpulan Gereja sekitar abad 15 – 18 menjadi suatu titik hitam bagi rakyat di Eropah.

Dr. Ghalib bin Ali Al ‘Awaji, seorang Ulamak dari Saudi menyenaraikan beberapa perlakuan agamawan Gereja pada waktu itu yang teramat zalim dan tidak berperikemanusiaan.
 
i. Menyenarai hitam golongan penentang Gereja melalui hukum ‘Heresy’ (ahli bid’ah). Sebarang usaha untuk mengkritik, menghina dan melawan akan diheret ke kandang pesalah. 
 
ii. Menyusun sistem ibadat rakyat secara paksa keseluruhannya termasuk urusan dunia dan akhirat. 
 
iii. Wajib mentaati agamawan gereja sebagai wakil Tuhan tanpa sebarang pertikaian. Mempertikai agamawan gereja bermaksud melawan Tuhan. 
 
iv. Meletakkan polisi untuk beribadah, iaitu hanya boleh dilakukan melalui perantara gereja sahaja. Tidak boleh ‘direct’ kepada Tuhan apatah lagi meminta kepada selain gereja.
 
v. Autoriti untuk memahami kandungan Bible sepenuhnya pada agamawan gereja, adapun rakyat biasa tidak diizinkan walaupun berilmu dan cerdik. 
 
vi. Konsep taubat yang dibuat adalah dengan cara mengisytihar kesalahan-kesalahan dihadapan agamawan gereja yang memiliki kuasa pengampunan mutlak. 
 
vii. Kuasa pengampunan yang digazetkan sebenarnya helah yang dijadikan ruang untuk mengutip keuntungan bagi pihak Gereja. 
 
viii. Mewajibkan satu hari bekerja tanpa gaji (ikhlas) setiap minggu demi Tuhan di tanah-tanah milik Gereja, juga mewajibkan derma satu persepuluh pendapatan setiap rakyat kepada Gereja atas nama agama. 
 
ix. Gereja memperkenalkan istilah-istilah yang hanya difahami maksud dan huraiannya oleh agamawan gereja. Maka Bible tidak boleh dimiliki dan dibaca oleh orang awam. Sesiapa yang membacanya pula tidak diiktiraf apa jua huraiannya.

ULASAN DAN PENGAJARAN

Beberapa kesimpulan daripada poin-poin di atas :

RUJUKAN

– Al Mazahib Al Fikriah Al Mu’asirah Dr Ghalib bin Ali Al  ‘Awaji
– Mazahib Fikriah Mu’asirah Muhammad Qutub
– Agama dan Falsafah Dr Ramadhan Al Buti

Related posts

Leave a Comment